Svenska Anoto lanserar världens första plattformsoberoende AI-lösning för skolan